ReLEx Smile

ReLEx Smile Göz Lazeri Nedir?


Kliniğimizde uygulanan ReLEx Smile göz lazeri, Zeiss’in Visumax Femtosaniye lazerinin kullanılarak, ametropinin minimal invaziv düzeltmesinin yapıldığı ileri teknoloji bir lazer yöntemidir.

ReLEx Smile göz lazeri ile miyop ve astigmat gibi kusurlar kolay bir şekilde tedavi edilirken, ametropi, –10 D’ye kadar miyopluk ve 5 D’ye kadar astigmatizm düzeltilir.

Geleneksel ve kanıtlanmış LASIK yönteminin yerini alarak bir “All-Femto-LASIK” uygulamasını temsil eden ReLEx Smile, sadece son derece hassas bıçaksız Femtosaniye Lazer’in kullanıldığı bir göz lazeridir.
ReLEx Smile göz lazeri yöntemi, Medibeauty Klinik’te son teknoloji cihazlar ve deneyimli doktorlar ile uygulanır, hastalar bu yöntemle gözlerindeki kusurlardan kısa sürede ve ağrısız bir şekilde kurtulmaktadırlar.

ReLEx Smile Göz Lazeri Nasıl Uygulanır?

Kliniğimizde ReLEx Smile göz lazeri öncesinde deneyimli göz doktorlarımız, hastaları kapsamlı bir muayeneden geçirerek tedavi yöntemini belirlerler. Ayakta tedavi olarak gerçekleştirilen ReLEx Smile göz lazeri, sadece birkaç dakika sürer ve ağrısızdır.
ReLEx Smile göz lazerinde, göz önce damla ile uyuşturulur. Bu yöntemde göz lazeri, Visumax Femto Lazer ile gerçekleştirilir, korneayı açmadan bir lentikül (kornea diski) hazırlanır. Daha sonra Femto Lazer ile minimal bir marjinal kesi yaratılmaktadır. Bu yöntem, doktorlarımız tarafından daha ince korneası, kuru gözleri ve yüksek ametropisi olan hastalar için tercih edilir.

ReLEx Smile göz lazerinin avantajı, düzeltme yapıldığında korneanın doğal yapısını korumasıdır. Bu nedenle iyileşme hızlanırken korneanın stabilitesi de kolay bir şekilde sağlanır. Göz lazerinde kullanılan diğer tedavi yöntemlerinde 20 mm uzunluğunda bir yan kesi gerekirken, ReLEx Smile göz lazerinde 4 mm’lik küçük bir kesi yeterli olmaktadır.
Ayrıca göz kapağının kenardan gevşetilip açılmaması nedeniyle, kuru göz semptomlarının da azalması sağlanırken, flep kenarlarındaki enfeksiyonlar ve içe doğru büyümeler de önlenmektedir. ReLEx Smile göz lazerinde minimal invaziv gerçekleştirildiğinden korneadaki doğal yapı zarar görmemektedir.

ReLEx Smile Göz Lazeri Öncesi ve Sonrası

ReLEx Smile göz lazeri tedavisi öncesi hastanın sağlık durumu değerlendirilir. Bu detaylı ön muayenede olası riskler hakkında bilgi verilir. Buna göre operasyon için karar alınır.

Damla ile lokal anestezi yapılarak acısız bir şekilde yapılan ReLEx Smile göz lazeri tedavisi, 10 ile 15 dakika sürmektedir. ReLEx Smile göz lazeri sonrası ilk birkaç saatte gözlerde yaşarma, kaşıntı ve bulanık görme olabilir; fakat ertesi gün görme kalitesi artar ve hastalar günlük yaşantılarına dönebilirler. İlk haftalarda görmede küçük dalgalanmalar görülebilir, ancak sonuç genellikle 4-6 hafta içinde sabitlenir.

https://www.medibeautyklinik.com/relex-smile/

Relex Smile - Sıkça Sorulan Sorular

Kliniğimizde damla yoluyla lokal anestezi yapılarak ağrısız bir şekilde gerçekleştirilen ReLEx Smile göz lazeri tedavisi, 10 ile 15 dakika sürüyor. Tedavi sonrası hastalar bir gün içerisinde rutin hayatına dönebilirler.

Kliniğimizde ReLEx Smile göz lazeri tedavisi ile her iki göz de doktorlarımız tarafından aynı anda tedavi edilebilmektedir.

ReLEx Smile göz lazeri tedavisinin avantajı, düzeltme yapıldığında korneanın doğal yapısını korumasıdır. Bu nedenle iyileşme hızlanırken korneanın stabilitesi de kolay bir şekilde sağlanır.